Najsilnejší muž Slovenska a ochranná známka

O ochrannej známke Najsilnejší muž Slovenska

Na Slovensku je v platnosti už vyše desaťročie ochranná známka NAJSILNEJŠÍ MUŽ SLOVENSKA®.  Ide o slovnú známku, ktorú Úrad priemyselného vlastníctva v roku 2002 zapísal do databázy pod číslom 200962. Jej história pozostáva z dvoch udelených titulov a to v  roku 2004 a 2008.Táto ochranná známka bol registrovaná na Úrade priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici. Dátum zápisu známky bol 11. 11. 2002, dňom podania prihlášky bol 19. 4. 2001.

        

Prvý titul Najsilnejší muž Slovenska® získal Braňo Golier

KOLÁROVO 10. 7.2004  – V sobotu sa uskutočnila v Kolárove celoslovenská súťaž silných mužov. V 6 disciplínach si meralo svoje sily 13 Herkulov a víťaz získal po prvý krát titul Najsilnejší muž Slovenska. Po piatich disciplínach – ťahanie kamióna, obracanie pneumatík o váhe 300 a 450 kg, wiking press – obojručné nadvihovanie bremena nad úroveň hlavy, mŕtvy ťah tzv. bavorský – vyťahovanie bremena v stoji čo do najväčšej výšky a v dvojkombinácii – nosenie bremenaou. Stabilným výkonom si v poslednej disciplíne vybojoval druhé miesto Levičan Igor Petrík. Nečakane sa však z 5 pozície s 10 drepmi presunul na tretie miesto Ladislav Kovác s na pleciach a prenášanie kláta bolo takmer jasné o víťazovi. Prekvapenie priniesla posledná 6 disciplína, ktorá poriadne zamiešala poradie. Drepy s drevenou kladou o váha 250 kg na pleciach vyhral martinský talent Jozef Šimčisko. Braňovi Golierovi stačil k víťazstvu jediný drep s kladou   z Tešedíkova. Najsilnejším mužom Slovenska v roku 2004 Braňovi Golierovi a diplom s oficiálnym titulom a putovný pohár odovzdal viceprimátor Kolárova István Lengyel. Partnermi ceny  a titulu Najsilnejší muž Slovenska boli časopis Muscle&Fitness a spoločnosť FIT PLUS spol. s r.o. 
 
 
Najsilnejším mužom Slovenska® 2008 sa stal Kalinka
 
SPIŠSKÝ HRAD – 21. 6. 2008 – Na Spišskom hrade pod jeho historickýmu múrmi sa bojovalo v sobotu o titul Najsilnejší muž Slovenska® medzi východoslovenskými energetikmi. Do súťaže Strongman show, ktorá mala štyri silácke disciplíny sa prihlásilo 7 odvážlivcov. Už v prvej disciplíne – trhanie telefónnych zoznamov sa ukázal ako favorit Patrik Kalinka z Rožnavy. Potvrdil úlohu favorita víťazstvami v držaní pivového suda v predpažených rukách a bremien v rozpažených rukách. Početné publikum ocenilo potleskom výkony všetkých strongmanov a tak po štyroch rokoch bol opäť pod názvom Najsilnejší muž Slovenska® oficiálne udelený tento titul. Získal ho Patrik Kalinka z Rožnavy. Ceny – poháre a predmety a víťazovi poukaz na let balónom odovzdal Norbert Schürmann – generálny riaditeľ VSE.