Najsilnejší muž Slovenska a ochranná známka

Najsilnejší muž Slovenska®

Toto ocenenie bolo po prvýkrát udelené v roku 2004 v Kolárove.