Najsilnejší muž Slovenska a ochranná známka

Podmienky pre udelenie titulu Najsilnejší muž Slovenska

Tento rok je viac záujemcov o organizovanie súťaže Najsilnejší muž Slovenska sú nasledovné tieto základné podmienky. Tieto môžu byť rozpracované detailnejšie podľa požiadaviek partnerov resp. generálneho sponzora. 

1. forma spolupráce - záujemca uhradí sumu 500 €, je v tom licencia na použitie ochrannej známky, ďalej, pohár, diplom, účastnícke diplomy pre ostatných súťažiacich. dokumentačné služby, tlačové správy, účasť pri dekorovaní. produkt pre zdravie

2. forma spolupráce - záujemca uhradí sumu 300 €, je v tom licencia, na použitie ochrannej známky, diplom, pohár, tlačová správa po súťaži, súťaž sa vyhodnotí sa po dodaní podkladov a fotografií.

3. forma spolupráce - partner súťaže, sponzor podporí súťaž, organizátor súťaže zabezpečí logo na plagát a tričká, realizácia - dokumentačné služby, diplomy s logom partnera, tlačové správy, prípadne tlačovka bud pred akciou alebo priamo po nej. 

 

nsm fesak